Adók Módjára történő köztartozások behajtása, Végrehajtás

 

Érintettek köre

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság más szerv, illetve hatóság (kimutató) által nyilvántartott, esedékességi időben nem teljesített fizetési kötelezettségeket (tartozást) hajtja be.

 

Mit kell tennie

Az eljárása kimutató szerv megkeresése alapján indul. A kimutató szerv kizárólag elektronikus úton, hivatali kapun keresztül nyújthatja be a megkeresést.

 

Határidők

Az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – harminc nappal meghosszabbíthat.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Behajtási Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/422, 423, 480

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Az ügyben az adóhatóság felettes szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

A végrehajtási eljárás során az adóhatóság, törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedéstől vagy annak elmaradásától számított 15 napon belül – a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogásban meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból kívánja. A végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától számított legfeljebb 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.

A költségátalány, illetve költségminimum felszámítását az adós az azok alapjául szolgáló végrehajtási cselekménnyel szemben benyújtható végrehajtási kifogásban sérelmezheti.

A végrehajtási kifogás illetékköteles, az illeték mértéke 5 000 Ft.

 

Egyéb információk

Magánszemély esetében azállandó lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat adóhatósága jár el.

 

Az adóhatóság a követelést nyilvántartásba veszi, majd fizetési felhívásban felhívhatja Adóst önkéntes teljesítésre. Ha a tartozás megfizetése a felhívásban megadott esedékességig elmarad, Adóssal szemben az Adóhatóság végrehajtási eljárást indít.

 

A végrehajtási eljárás addig folyik, ameddig:

1.      tartozás megfizetésre kerül, vagy

2.      végrehajtást kérő a megkeresését visszavonta, ill. az eljárás megszüntetését kérte,

3.      a tartozás elévül.

 

A 8/2018. (III.19.) NGM rendelet alapján az Adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért 5 000 Ft költségátalány illeti meg.A költségátalány mellett foglalásonként 5000 Ft költségminimumot is fel kell számítani.

A végrehajtási költségeket Adósnak kell megfizetnie.

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet,

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018 (III.19.) NGM rendelet,

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.