adóigazolás(hatósági bizonyítvány) kiadásával  kapcsolatos eljárás

 

 

Jogosultak köre

Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját.

Ha az adózó valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amely az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel, az adóhatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

 

Mit kell tennie

Az igazolás kiadása kérelemre indul.

 

Az adóigazolás iránti kérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

-          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (általános nyomtatványkitöltő programban (ANYK) vagy az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

-          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

Az adóhatósági igazolások kiállítása illetékmentes.

 

Határidők

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell teljesíteni. Személyes ügyintézés esetén – lehetőség szerint – az igazolás azonnal kiadásra kerülhet.

 

Benyújtandó dokumentumok

Az adóigazolás iránti kérelem benyújtásához az erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtása szükséges. Személyes ügyintézés során kérjük, hogy személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) hozzák magukkal!

A formanyomtatvány nyomtatható formában elérhető a ferencvaros.eado.hu oldalon, elektronikus ügyintézés esetén pedig a ferencvaros.eado.hu honlapról letölthető ANYK-s űrlapot (.jar kiterjesztés) vagy az eonkormanyzat.gov.hu portálon kitölthető elektronikus űrlapot kell benyújtani.

 

Eljáró szerv

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Behajtási Csoport

1093 Bp. Bakáts utca 8.; Tel:: +36/1/215-1077/422, 423, 480

adoiroda@ferencvaros.hu

 

Felettes szerv/Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormányrendelet.